Mặt bằng dự án Sun Marina Town

312

Mặt bằng dự án Sun Marina Town bao gồm mặt bằng tổng thể, mặt bằng tầng điển hình tháp A và tháp B, mặt bằng căn hộ điển hình Studio, Double Key, 1pn, 2pn, 3pn.

Mặt bằng tổng thể dự án Sun Marina Town

Mặt bằng tầng điển hình dự án Sun Marina Town

Mặt bằng tầng điển hình Tháp A

Mặt bằng tầng điển hình Tháp A - Sun Marina Town - Tầng 9-12B
Mặt bằng tầng điển hình Tháp A – Sun Marina Town – Tầng 9-12B
Mặt bằng tầng điển hình Tháp A - Sun Marina Town - Tầng 16-23
Mặt bằng tầng điển hình Tháp A – Sun Marina Town – Tầng 16-23
Mặt bằng tầng điển hình Tháp A - Sun Marina Town - Tầng 25-32
Mặt bằng tầng điển hình Tháp A – Sun Marina Town – Tầng 25-32

Mặt bằng tầng điển hình Tháp B

Mặt bằng tầng điển hình Tháp B - Sun Marina Town - Tầng 9-12B
Mặt bằng tầng điển hình Tháp B – Sun Marina Town – Tầng 9-12B
Mặt bằng tầng điển hình Tháp B - Sun Marina Town - Tầng 16-23
Mặt bằng tầng điển hình Tháp B – Sun Marina Town – Tầng 16-23
Mặt bằng tầng điển hình Tháp B - Sun Marina Town - Tầng 25-32
Mặt bằng tầng điển hình Tháp B – Sun Marina Town – Tầng 25-32

Mặt bằng căn hộ điển hình Sun Marina Town

Mặt bằng căn hộ 1pn Sun Marina Town
Mặt bằng căn hộ 1pn Sun Marina Town
Mặt bằng căn hộ 2pn Sun Marina Town
Mặt bằng căn hộ 2pn Sun Marina Town
Mặt bằng căn hộ 3pn Sun Marina Town
Mặt bằng căn hộ 3pn Sun Marina Town
Mặt bằng căn hộ Studio Sun Marina Town
Mặt bằng căn hộ Studio Sun Marina Town
Mặt bằng căn hộ Double Key Sun Marina Town
Mặt bằng căn hộ Double Key Sun Marina Town
Mặt bằng dự án Sun Marina Town
5 (100%) 1 vote

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here